hbvl-ontbijt
De Samenwerking van Limburgse Alevieten is een erg open vereniging, met een hart voor alle mensen en voor de levensbeschouwelijke dialoog. Twee keer per jaar zet de vereniging de deur wagenwijd open voor iedereen, met een gemeenschappelijk ontbijt. Al klinkt deze term misschien wat kleintjes voor het overvloedige buffet met allerlei warme en koude gerechten uit de traditionele keukens van Klein-Azië en het Midden-Oosten. Zondag 20 november stonden de alevitische families weer klaar om de bezoekers met open armen te ontvangen.

En geïnteresseerden waren er. Zowel om 9 als om 11 uur schoven ze binnen en zochten ze zich een plaatsje aan de lange tafels, mensen van allerlei origine en uit allerlei verenigingen, 450 personen in totaal. Samen eten doet de verdraagzaamheid en vriendschap groeien, zo is de overtuiging van de alevieten. “De huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten en meer bepaald Turkije maken een signaal van hoop en vrede broodnodig,” zegt Deniz Ates. “Niemand weet nog hoe het verder moet in de Turkse gemeenschap, met een broederstrijd vol haatboodschappen en beledigingen. Bijkomend is er de economische crisis met ontslagen, afdankingen, besparingen, begrotingstekorten,… Door samen aan tafel te eten en achteraf te filosoferen en discussiëren leren we elkaar beter kennen en begrijpen. Zo willen we werken aan een solidaire, barmhartige en liefdevolle samenleving waarin plaats is voor iedereen.” Deze denkwijze werd door de aanwezigen beaamd, hoe divers ze ook waren van ideologie en gezindte.

Bron http://www.hbvl.be/cnt/dmf20161127_02594008/alevitische-gemeenschap-verwelkomt-450-bezoekers-op-ontbijt

© SLA wzv | Made with love.
Top
Volg ons op: